Wyszukiwarka wzorów perforacji o zadanym prześwicie

Uwaga!
Obliczony wynik dotyczy pola perforacji (nie uwzględnia marginesów).
Wyniki podawane są z dokładnością +/- 0,5%.Comments